Korepetycje Online - Lepiej z Nauką

FAQ

Wirtualna klasa

Czy mogę udostępnić ekran w czasie lekcji?

W czasie lekcji zarówno Uczeń jak i Korepetytor mogą w dowolnej chwili udostępnić ekran. Do tego służy przycisk w prawym dolnym rogu wirtualnej klasy - tuż nad przyciskami mikrofonu, kamery i czatu na żywo. Obraz z udostępnionego ekranu pojawi się w osobnym okienku - takim w jakim pojawia się obraz video każdego z uczestników. Możesz dowolnie go pomniejszyć lub powiększyć, tak by lepiej widzieć co się dzieje. Gdy chcesz przestać udostępniać ekran, kliknij w tym samym miejscu, co wcześniej, w przycisk kończący udostępnianie ekranu.